JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption

 

     
 

  OKUL VE SINAV BAŞARISINI ARTIRMANIN EN ETKİLİ YOLU

 
 

OKUL ve SINAV BAŞARISINI SÜREKLİ ARTIRMANIN EN ETKİLİ YOLU, ETKİLİ ve KALICI ÖĞRENME BECERİLERİNE SAHİP OLMAKTIR. Bu beceriler başarılı her öğrencinin sahip olduğu veya başarılı olmak istyen her öğrencinin sahip olması gereken becerilerdir. Bir çok öğrenci bu becerileri kendiliğinden kazanmaktadır. Ancak, yine bir çok öğrenci farklı sebeplerle bu becerileri yeterli düzeyde veya doğru bir şekilde geliştirememektedir. Ders çalışmaya karşı isteksizlik, ders çalışmaktan hemen sıkılmak, kolay öğrenememek veya öğrendiklerini çabuk unutmak, okulda ve sınavlarda istenen başarıyı elde edememek, gibi bir çok sonuç edinilememiş öğrenme becerilerinden kaynaklanmaktadır. Etkili ve kalıcı öğrenme becerilerinin sonradan da kazanılabiliyor olması, başarıyı arzulayan öğrenciler için önemli bir fırsattır.  Yazının devamı

     
 

  SİZ HANGİ GRUBA GİRİYORSUNUZ?

 
     
Grass Blades

Bir öğrenci olarak ders dinlemeye, ders çalışmaya karşı isteksiz olabilir, bunun sonucu olarak da başarısızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunun yanında çablayan ancak, harcadığı çabanın karşılığını alamayan bir öğrenci de olabilirsiniz. Hangi gruba girerseniz girin, öğrenme işinden zevk alabilir veya harcadığınız emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Bunun için ihtiyaç duyabileceğiniz en önemli becerileri Öğrenme Becerileri Eğitimimiz ile kazanabilirsiniz. Yazının devamı

 
 

  BAŞARISIZLIĞIN ÖĞRENCİDEN KAYNAKLANDIĞINI NASIL BİLEBİLİRSİNİZ?

 
 

Okul ve aile ortamını öğrencinin öğrenmesini destekleyen bir yapıya sahip olduğunu varsaydığımızda, normal koşullarda öğrencinin başarı düzeyini belirleyen iki temel yeterlilik alanı vardır. Bu alanlar öğrencinin sahip olduğu dikkat ve öğrenme becerilerindeki yeterlilik düzeyleri ile ilgilidir. Bu iki beceri alanı birlikte işlediğinde öğrenme gerçekleşebilmektedir. Dikkkat becerilerindeki yetersizliklerin öğrenme becerilerini, öğrenme becerilerindeki yetersizliklerin de dikkat becerilerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğinin bilinmesi gerekir. Örneğin, herhangi bir sebepten dolayı dikkatini toplayamayan bir öğrencinin öğrenme becerilerini uygulaması veya geliştirmesi neredeyse mümkün değildir. Bunun yanında örneğin okuduğunu anlama becerisine sahip olmayan bir öğrencinin dikkatini çalıştığı materyale (ders kitabına vs.) odaklayabilmesi de oldukça zor olacaktır.  Yazının devamı

     
 

  ÖĞRENME SÜRECİNDE META (ÜST) BİLİŞSEL BECERİLER

 
 

Metabiliş (üstbiliş), akademik başarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan değişkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Nelson’a (1999) göre üst biliş bireyin kendi bilişleri hakkındaki bilişleri olarak tanımlanabilecek özel bir biliş türüdür. Flavell’e (1979) göre ise üst biliş, kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilgiyi bilişsel süreçlerini denetlemek için kullanılmasıdır.Yazının devamı

     
 

  DİKKAT VE KONSANTRASYON GELİŞTİRMEDE ZDA-SOFTWARES

 
 

ZDA-SOFTWARES™ egzersiz programları, bilişsel işlevleri oluşturan (dikkat – algılama – konsantrasyon - sebat, algılama, gözlem yapma, dinleme ve anlama, işler bellek, uzaysal algı, göz el koordinasyonu, mantık yürütme, problem çözme, kodlama ve hatırlama) temel becerilerin yeterlilik düzeyini ölçmek – değerlendirmek ve gelişimine destek sağlamak amacıyla bilgisayar ortamında geliştirilmiş özel bir yazılım sistemidir. Yazının devamı