dbv

Okulda başarısızlığının veya gösterilen çabanın karşılığı olan başarıya ulaşamamanın en önemli nedenlerinden birisi “dikkat” diğeri de “öğrenme becerileri”nin yetersizliği ile ilgilidir. Bir çok öğrenci veya yetişkin için geliştirilebilir olan bu iki beceri alanı, okul başarısı için olduğu kadar günlük yaşam kalitesini etkilemeleri yönünden de oldukça önemlidir. Zaman zaman, çeşitli nedenlerden dolayı dikkat sorunu veya öğrenme sürecinde başarısızlıklar yaşayabiliriz. Zaman zaman herkes benzer sorunlar yaşayabilir. Ancak, dikkat sorunu sürekli bir hal almış ise, öğrenme performansı veya okul başarısı sürekli düşük veya gittikçe kötüleşiyor ise işte o zaman bir şeyler yapma zamanı gelmiş demektir.

Dikkat sorunu yaşadığı için ya da “öğrenme becerileri”ndeki yetersizliklerden dolayı okulda başarısız olan veya çabasının karşılığını alamayan öğrencilerin özellikleri vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir. Yazının devamı

ZDA-SOFTWARES™ EGZERSİZ PROGRAM UYGULAMALARININ KULLANICILARA SAĞLAYABİLECEĞİ KATKILAR  Dikkat ve konsantrasyon becerilerinin gelişimini destekler.  Sebat becerisinin gelişimini destekler.  Bellek becerilerinin gelişimine destekler.  Mantık yürütme ve problem çözme becerilerinin gelişimini destekler.  Dil ve zeka gelişimini destekler.  Gözlem yapma ve dinleme becerilerinin gelişimini destekler.  Zihinde canlandırma - uzaysal algı becerilerinin gelişimini destekler.  Öğrenebilmeye ve başarmaya ilişkin özgüvenin gelişimini destekler. Özgüven yapısını yeniden düzenler.  Sınıf ve ev ortamında gerçekleştirilen öğrenmelerin niteliğini olumlu yönde etkiler.  Etkili ve kalıcı öğrenmeler için gerekli öğrenme becerilerinin gelişimini destekler.  Düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.

 

xcd

ZDA-SOFTWARES™ EGZERSİZ PROGRAMLARI NEDİR?

ZDA-SOFTWARES™ egzersiz programları, bilişsel işlevleri oluşturan (dikkat – algılama – konsantrasyon - sebat, algılama, gözlem yapma, dinleme ve anlama, işler bellek, uzaysal algı, göz el koordinasyonu, mantık yürütme, problem çözme, kodlama ve hatırlama) temel becerilerin yeterlilik düzeyini ölçmek – değerlendirmek ve gelişimine destek sağlamak amacıyla bilgisayar ortamında geliştirilmiş özel bir yazılım sistemidir. Yazının devamı

 

nbr

Neurofeedback sistemi, beyin aktivitelerinin bilgisayar ortamında izlenmesini sağlayan bir teknolojidir. Önceleri, tıbbi rahatsızlıkların teşhisinde kullanılan bu sistemler artık dünyada oyun teknolojilerinin geliştirilmesinde de kullanılır hale gelmiştir. Bu konuda özellikle ilk önemli çalışmalar NASA tarafından yapılmıştır. Yazının devamı

img1

Günümüzde bir çok öğrenci veya yetişkin dikkat becerilerindeki yetersizliklerden dolayı okulda veya yaşamda çeşitli başarısızlıklar yaşamaktadır. Bu becerilerdeki yetersizliklerin bir çok nedeni vardır. Neden ne olursa olsun dikkat becerileri geliştirilebilir alt becerilerden oluşmaktadır. -                  

 Yazının Devamı 

 
img

Dikkat Becerileri yeterli, hatta mükemmel düzeyde olmasına rağmen günümüzde bir çok öğrenci okulda ve sınavlarda istenen başarıyı elde edememektedir. Öğrenci ile ilgili olan etkili ve kalıcı öğrenme becerilerindeki yetersizlik, okul ve sınav başarısını olumsuz etkileyen kaynakla-rın başında gelmektedir.

Yazının Devamı

 

Dikkat ve Öğrenme Becerilerindeki Yetersizlikler Nasıl Bilinebilir?

img

Dikkat sorunu sürekli bir hal almış ise, öğrenme performansı veya okul başarısı sürekli düşük veya gittikçe kötüleşiyor ise işte o zaman bir şeyler yapma zamanı gelmiş demektir. Dikkat sorunu yaşadığı için ya da “öğrenme becerileri”ndeki yetersizliklerden dolayı okulda başarısız olan veya çabasının karşılığını alamayan öğrencilerin ortak özellikleri vardır. Bunlar..Yazının Devamı

DİKKAT - KONSANTRASYON VE ZDA-SOFTWARES™

img

Dikkat, çevresel uyarıcıların (sesler, görüntüler vs.) bazılarını görmezden gelip bazılarını seçerek onlar üzerinde zihni odaklaştırabilme yetisidir. Dikkat, en genel anlamıyla “bilişsel bir faaliyetin odaklaşmasıdır”. Yazının Devamı

DİL VE ZEKA GELİŞİMİ VE ZDA-SOFTWARES™

img

ZDA-SOFTWARES™ egzersiz programları sadece dikkat ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesini değil, dil ve zeka gelişiminin yanında öğrenme becerilerinin geliştirilmesini de önemli ölçüde desteklemektedir. ZDA-SOFTWARES™ egzersiz programları bu özelliği ile ülkemizdeki en gelişmiş yazılım sistemidir.

ZİHİNDE CANLANDIRMA-UZAYSAL ALGI VE ZDASOFTWARES™

img

Anlamak, duruma göre basit veya karmaşık bir dizi bilişsel işlem gerektirmektedir. İster işitsel (anlatılanlar-duyulanlar), ister görsel (gösterilenler) olsun, anlamak için çoğu zaman zihinde canlandırma yaparak, bilginin geçmiş deneyimlerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Yazının Devamı

DİNLEDİĞİNİ & OKUDUĞUNU ANLAMA VE ZDASOFTWARES™

img

Öğrenme algılama, anlama, kodlama ve hatırlama aşamaları ile gerçekleşir. Bu aşamalardan birindeki sorun öğrenme ürünlerinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin algılama sürecindeki bir sorun, sırasıyla anlama, kodlama ve hatırlama sürecini olumsuz etkiler. Anlama sürecindeki bir sorun kodlama ve hatırlama hatalarına neden olmaktadır. (Yanlış veya eksik öğrenmek, bilgiyi çabuk unutmak gibi.) Yazının Devamı

İŞLER BELLEK VE ZDASOFTWARES™

img

İşler bellek öğrenme, akıl yürütme, kavrama, karşılaştırma vb. karmaşık bilişsel süreçlerin gerektirdiği bilgileri kısa bir süreyle akılda tutmamızı ve kullanmamızı mümkün kılan sınırlı kapasiteye sahip bir bellek sistemidir. Bu sistem, Baddeley'e göre bir seslendirme döngüsü, bir görsel-mekansal yazboz ve bir de merkezi yürütme olmak üzere üç kısımdan oluşur. Yazının Devamı

KODLAMA – HATIRLAMA VE ZDASOFTWARES™

img

İster sınıf ortamında dersi izleme ve dinleme ile olsun, ister evde tek başına çalışırken olsun öğrenme belirli koşulların yerine getirilmesi ile gerçekleşen ve öğrenin bilişsel olarak aktifliğini gerektiren bir süreçtir. Belirli aşamaları vardır ve bu aşamalar, sağlıklı bir öğrenme süreci için öğrenen tarafından uyulması gereken önemli ilkelerdir. Bu ilkeleri en genel anlamda algılama, anlama, kodlama ve hatırlama olarak sıralayabiliriz.Yazının Devamı

STRATEJİK ÖĞRENME (ETKİLİ VE KALICI ÖĞRENME BECERİLERİ) VE ZDASOFTWARES™

img

Öğrencilerin başarıları, büyük ölçüde kendi öğrenme biçimlerinin farkında olmalarına ve kendi öğrenmelerini yönlendirmelerine bağlıdır. Kendi öğrenmelerini yönlendirmeleri, öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stratejileri ile ilişkilidir. Yazının Devamı